Toppers X
Congratulations to meritorious students of High School

Lakshmi Maurya

81.33%

-

Deepak Awasthi

82.17%

-

Nirbhay Pratap Singh

82.50%

-

Anshika Srivastava

82.67%

-

Uplakshya Jaiswal

84.00%

-

Varun Shukla

84.00%

-

Tushar Jaiswal

84.33%

-

Akarsh Sharma

84.50%

-

Neha Kumari

84.67%

-

Ankit Kumar

85.00%

-

Divya Mishra

85.33%

-

Abhishek Kannojia

85.33%

-